Projekční práce

Tvorba koncepcí novostaveb a rekonstrukcí se zaměření na úsporu energií v oblasti prostupů tepla, difůze vodních par, eliminace tepelných mostů a vzniku plísní. Odborné poradenství a nezávislé posuzování projektů a investičních záměrů (obce, města firmy, jednotlivci) z oboru stavební fyziky, energetiky a tepelné techniky. Nízkoenergetické a pasivní stavby, využívání solárních systému a OZE. Nabízíme především:


• Analýzu stávajících projektů a návrhy opatření ke snížení budoucích provozních nákladů

• Odbornou pomoc při tvorbě dlouhodobých strategických plánů (města, obce, firmy, ...)

• Zastupování investorů při jednání s projektanty, architekty, dodavateli technologií

• Průběžná kontrola a analýza zpracovávané dokumentace (předběžná i dodatečná)

• Tvorba koncepcí a studií nízkoenergetických a pasivních domů

• Solární architektura (pasivní a aktivní solární systémy)

• Modelování a optimalizace konstrukčních detailů

• Ověřování staveb a konstrukcí pomocí termovizního snímkování

 
© 2011 KAF All rights reserved