Stavební poradenství

Nabízíme odborné nezávislé poradenství ve stavebnictví se zaměřením na úsporu energií a energetickou bilanci staveb. Poradenství a zastupování investora v jakékoliv fázi projektů. Simulace staveb, konstrukcí a detailů. Nízkoenergetická a pasivní výstavba. V terciální i bytové sféře při výstavbě nových objektů nebo rekonstrukci stávajících, pokud to bude účelné a technicky možné, požadovat splnění nízkoenergetických případně pasivních standardů. Dále nabízíme odbornou pomoc při tvorbě dlouhodobých strategických plánů (města, obce, firmy, ...) Využívání ekologických a obnovitelných zdrojů energií.

 

Při výstavbě a rekonstrukcích zvážení možnosti využívání OZE, a to především:

  • solární systémy pasivní i aktivní
  • tepelná čerpadla
  • biomasa
  • kogenerace

 

Období přípravy projektových prací na výstavbu nových objektů v majetku města je právě vhodné pro zahájení souboru činností směřujících k dosažení stavu, jaký bude na ostatních objektech města dosažen jen za vynaložení dodatečného úsilí a dodatečných investičních nákladů.

 

Již v počáteční fázi projektových prací je nezbytné konzultovat s projekčními kancelářemi zejména následující záležitosti:

• tepelně technické vlastnosti objektů s ohledem na požadavky stávající legislativy

• orientace budov, poměr plochy zasklení ku obvodovému plášti

• vhodné umístění úplného souboru měřičů energií (elektroměry, měřiče tepla, plynoměry, vodoměry)

• oprávněné požadavky budoucího provozovatele na jednotnost technických zařízení z hlediska snadnosti obsluhy, údržby a servisu.

 

Z hlediska hladkého zahájení provozu bude nezbytné sestavit provozní harmonogramy s ohledem na požadavky jednotlivých pracovišť:

• teplotní komfort v jednotlivých objektech a místnostech (časy, teploty);

• provoz vzduchotechniky a chlazení;

• provoz energeticky náročných spotřebičů.

 
© 2011 KAF All rights reserved